Sudah Banyak Berkorban, Malah Pilih Yang Lain ?

Pengorbanan Yang Sia-sia